Κυριακή, Ιανουάριος 21, 2018
   
Text Size
logo
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γενικής Συνέλευσης 29-5-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Καταστατικού του και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. (συνεδρία 240 της 20/04/2010) ανακοινώνει και προσκαλεί τα μέλη της σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 29η Μαΐου 2010 στο Αμφιθέατρο του ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ι. Παπαδημητρίου και ώρα 10 π.μ. .

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 05/06/2010, στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα.


 

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

 

1) Τροποποίηση του Καταστατικού

2) Ομάδα Νέων

3) Ενεργά μέλη

4) Εφημερίδα Οικογενειακού Προγραμματισμού

5) Δραστηριότητες


 

Προτάσεις επί του Καταστατικού μπορείτε να υποβάλλετε μέχρι και τις 28 Μαΐου 2010 στη γραμματεία του ΕΣΟΠ (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 09.00-12.00).

 

 

 Ο Γενικός Γραμματέας                                                    Ο Πρόεδρος

 

 Σ.Βοσκάκης                                                                      Ν. Σαλάκος

 

 

GreekEnglish (United Kingdom)

.