Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2017
   
Text Size
logo
 

Προκήρυξη Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας (Ε.Ε.Ο.Π.Α.Α.Υ.)

 

 

 

Αγαπητά μέλη, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας (Ε.Ε.Ο.Π.Α.Α.Υ.) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. στις Απριλίου 2016ημέρα Τρίτη. Της εκλογικής διαδικασίας θα προηγηθεί Γενική Συνέλευση και απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. που θα ξεκινήσει στις 18.30μ.μ. στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου

 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακός εντάξει, τακτικά μέλη της Ε.Ε.Ο.Π.Α.Α.Υ.

 

Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέων μελών θα γίνονται δεκτές: 

 

  • Αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Ε.Ε.Ο.Π.Α.Α.Υ. κάθε Τετάρτη 10.00π.μ. - 13.00μ.μ στο Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βας. Σοφίας 76.

 

  • Με κατάθεση του χρηματικού ποσού στον λογαριασμό 344-00-2002-004103, IBAN: GR87 0140 3440 3440 0200 2004 103 ALPHA BANK (αιτιολογία κατάθεσης: όνομα/επώνυμο μέλους) και αποστολή σε συνημμένη μορφή το αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής μέλους στο e-mail 

 

  • Αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Ε.Ε.Ο.Π.Α.Α.Υ.κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης πριν τις εκλογές.

 

Συνδρομή μέλους: 20 ευρώ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.Ο.Π.Α.Α.Υ.

GreekEnglish (United Kingdom)

.