Κυριακή, Ιανουάριος 21, 2018
   
Text Size
logo
 

Ιστορία

Κοινωνικό κίνημα

Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός στη χώρα μας, όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία μας, σαν κοινωνικό κίνημα ήταν ανύπαρκτος. Και το σπουδαιότερο, ότι καμιά πρόθεση από μέρους της Πολιτείας δεν διαφαινόταν προς την κατεύθυνση προώθησης της ιδέας. Οι λόγοι που συνέβαινε αυτό, δεν είναι εύκολο να σχηματοποιηθούν. Είναι γεγονός όμως, ότι πέρα από τις οποιεσδήποτε  κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η σύγχυση του Οικογενειακού Προγραμματισμού με τη δημογραφική κατάσταση της χώρας, η απροθυμία της Πολιτείας σε θέματα που σχετίζονταν με την εκκλησία, καθώς και η παρεμβολή της 7χρονης δικτατορίας, δίνουν ίσως κάποια απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Ξεπήδησε έτσι η ιδέα της ίδρυσης ενός οργανισμού, ο οποίος ήρθε να καλύψει ένα υπαρκτό κενό σ` αυτό τον τομέα στη χώρα μας. Συγκεκριμένα τον Νοέμβρη του 1976 μια μικρή ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων συνέταξε το καταστατικό της Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού (Ε.Ο.Π.), υπέγραψε την ιδρυτική πράξη και εξέλεξε προσωρινό Δ.Σ. .

 

Ιστορική αναδρομή

Η έννοια του οικογενειακού προγραμματισμού περιλαμβάνει μια σειρά αποφάσεων που αφορούν  στην καταλληλότητα του χρόνου, αλλά και γενικότερα στον εξορθολογισμό των παραμέτρων, για τη δημιουργία οικογένειας.

Στην Ελλάδα μέχρι το 1976, μέσα στον ιατρικό χώρο, εκτός από κάποιες συζητήσεις και αναζητήσεις από ευαισθητοποιημένα άτομα ή μικρές ομάδες και ορισμένες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες είχαν επισημάνει το πρόβλημα των εκτρώσεων στη χώρα μας, δεν υπήρχε τίποτε το ουσιαστικό και ολοκληρωμένο στον θεσμό του οικογενειακού προγραμματισμού.

Το 1973 συστήθηκε, από ομάδα επιστημόνων, αποτελούμενη κυρίως από γιατρούς, η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, η οποία μέχρι το 1976 δεν είχε καμιά δημόσια εμφάνιση ή δραστηριότητα. Η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού δραστηριοποιήθηκε ενεργά μετά το 1976, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών στο «Μαιευτήριο Αλεξάνδρα» όπου λειτούργησε το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού.

 

Ίδρυση

Η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού (Ε.Σ.Ο.Π.), ως μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει ως αμετακίνητο στόχο τον ορθό σχεδιασμό, και την οργάνωση της ατομικής και οικογενειακής ζωής για ένα ευτυχέστερο μέλλον. Η Ε.Ο.Π. ιδρύθηκε το 1976 και πρωτοστατεί για την αναγνώριση και την διάδοση του θεσμού του οικογενειακού προγραμματισμού και τα μέλη της συμμετέχουν εθελοντικά.

Τον Μάιο του 1985 στο Παρίσι, η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού I.P.P.F. (International Planned Parenthood Federation) - αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του οργανισμού μας εγκρίνει παμψηφεί την αίτησή της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού μαζί με άλλες 148 χώρες, να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, ακολουθώντας το καταστατικό και τον στρατηγικό σχεδιασμό της.

 

Ομάδα Νέων

Το  1997 ιδρύθηκε στους κόλπους του Ε.Ο.Π  η Ομάδα Νέων που εξακολουθεί με τις δυνάμεις της να συμβάλλει στην προάσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων του ατόμου. Αποτελείται από νέους που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, κυρίως από τον κλάδο της υγείας,  φοιτητές και μαθητές ηλικίας 18-30 ετών. Σκοπός της Ομάδας Νέων είναι να προάγει τους στόχους του Ε.Ο.Π  στην Ελληνική κοινωνία, να προσεγγίσει τους συνομηλίκους τους σε θέματα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας. Επιπλέον, ενημερώνουν τους νέους μέσα από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και έρευνες σε θέματα που τους αφορούν.

Στις 3 Νοεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπoνδίας του Οικογενειακού Προγραμματισμού απένειμε πιστοποίηση στην Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, μετά από έλεγχο ως προς την συγκρότηση, τη διοίκηση και τον σχεδιασμό της. Επιπλέον η Ε.Σ.Ο.Π. αποτελεί μέλος της Ε.S.C. (European Society of Contraception) – Eυρωπαϊκής Εταιρείας Αντισύλληψης, συμμετέχοντας σε καμπάνιες και συνέδρια.

Από τον Ιούλιο του 2008 η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. της ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών και υποβάλλει προτάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων σε χώρες αναπτυσσόμενες.

Επιπλέον η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού ασχολείται με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αγωνίζεται για την προώθηση και προάσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων αυτών, δίχως πολιτιστικά και θρησκευτικά κριτήρια και με σεβασμό στην οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα.
GreekEnglish (United Kingdom)

.